Priser for privatpersoner og næringskunder.

Private

Dette er det gratis å levere

Har du kun følgende avfallstyper er det gratis å levere:

 • impregnert trevirke
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter
 • farlig avfall (for eksempel maling, sparkel, spraybokser,olje, parafin, impregnert trevirke, lysstoffrør)
 • EE-avfall, bilbatterier, småbatterier og lyspærer
 • asbest og eternitt

Husk å opplyse om dette ved ankomst til gjenvinningsstasjonen.

Levering mot betaling

 • blandet avfall inntil 150 kilo: kroner 50
 • blandet avfall over 150 kilo: kroner 50 + 1 krone pr kilo
 • trevirke: kroner 450 per tonn + mva
 • rene masser (stein, jord, fliser, Leca): kroner 360 per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter): kroner 750 per tonn + mva
 • Metall, uansett mengde: kroner 50

 

Næringskunder

Blandet avfall fra første kilo, per tonn 1 125 kroner eksklusiv mva, 1 400 kroner inklusiv mva.

Egne priser for sorterte avfallstyper:

 • blandet avfall: 1,12 kroner per kilo + mva
 • trevirke: 630 kroner per tonn + mva
 • rene masser (stein, fliser, Leca): 630 kroner per tonn + mva
 • metall, uansett mengde: 70 kroner
 • hageavfall inntil 15 cm i diameter: 350 kroner per tonn + mva
 • røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter): 1 050 kroner per tonn + mva
 • farlig avfall: forskjellige priser for type avfall
 • impregnert trevirke:  2 800 kroner per tonn + mva
 • elektrisk avfall og hvitevarer: 1 120 kroner per tonn + mva
 • asbest og eternitt: 1 718 kroner per tonn + mva
 • vinduer 1965-1975 PCB: 1 300 kroner per tonn + mva
 • vinduer 1976-1990 Klorparafiner: 11 200 kroner per tonn + mva
 • vinyl og gulvbelegg: 12 740 kroner per tonn + mva
 • Maskinell bistand ved løft fra henger: 100kr + mva

 • Maskinell bistand til tømming av henger: 300 kr + mva

Vi har dessverre ikke salg av hagejord eller bark, og driver heller ikke containerutleie. Se kompostportalen.no for hvor du kan finne god kompostbasert jord.