Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Rene masser

På Yggeset gjenvinningsstasjon har vi to dedikerte områder der vi tar imot rene masser fra betong, stein, grus og jord. Yggeset gjenvinningsstasjon har ikke tillatelse til å ta imot masser som er forurenset med farlige stoffer og/eller miljøgifter.

Betong
På området markert for avfallstypen "rene masser: betong" kan ren betong og tegl kastes.

Stein, grus og jord
På området markert for avfallstype "rene masser: stein, grus og jord" kan du levere masser som har blitt gravd opp av grunnen, ren stein i ulike størrelser og/eller grus. Massene skal ikke være forurenset eller inneholde fremmedelementer.

Rene masser omlastes og transporteres direkte til deponering.

Husholdningskunder og næringskunder betaler etter egne satser.