I gamle fyllinger dannes det metan som er en aggressiv klimagass. Dette miljøproblemet ble tidligere løst ved å brenne av gassen med en fakkel. Asker kommune ønsket imidlertid å utnytte denne ubenyttede ressursen.

Strømproduksjon basert på deponigass ved hjelp av tradisjonell gassmotor gir som oftest store vedlikeholdskostnader og driftsproblemer, da deponigass inneholder gasser som kan skape forbrenningstekniske problemer med tradisjonelle gassmotorer.

Deponigass – energiutnyttelse med stirlingmotor

Asker kommune har nå bygget et kombinert varme- og strømanlegg hvor dette problemet er løst. Nå produserer fem små stirlingmotorer strøm og varme basert på metangassen fra det nedlagte deponiet.

Med bruk av stirlingmotor skjer forbrenningen av gassen utenfor gassmotoren. I forbrenningskammeret er det ingen bevegelige deler. Derfor vil eventuelle avsetninger fra de problematiske gassene i deponigassen ikke skade selve motoren. Stirlingmotorene kan utnytte ressursene fra deponiet i mange år, også når gassproduksjonen avtar. 

Mengde gass deponiet produserer til en hver tid varierer. Dette påvirkes av eksterne faktorer som varme og kulde. Flere mindre enheter gir større fleksibilitet om gassproduksjonen varierer.

Strømleverandør

I teorien kunne metangassen fra deponiet på Yggeset dekket energibehovet til 40-50 boliger, men anlegget ligger ikke slik til at vi får utnyttet alt til varme. Derfor lette vi etter andre muligheter, og valget falt på teknologien vi nå har tatt i bruk. 

Anlegget er selvforsynt med strøm, og leverer også litt inn på Hafslunds nett. Overskuddsvarmen fra motorene utnyttes til å redusere snø- og is på gjenbruksstasjonen på Yggeset, til glede for publikum og de som arbeider der.

Finansiering og bidragsytere

Investeringen til deponigass basert strømproduksjon har vært på rundt fire millioner kroner. Av disse har Enova støttet prosjektet med i underkant av 1,5 million. Anlegget er levert av Cleanergy AB og har avtale med MGE-Teknik AB for drift og vedlikehold av gassoppsamlingsanlegget.

Omtale av prosjektet