Alle søknader om adopsjon av barn fra utlandet skal behandles av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Søknader om stebarnsadopsjon skal sendes Bufetat, utredning blir gjort av Asker kommune som sender den til Bufetat for godkjenning.