For tiende gang inviterer Helsestasjon for gutter, Barne- og Familieenheten i Asker kommune til guttekonferanse for alle gutter på 10. trinn, i samarbeid med skolene og VIP (skoleprogrammet Veiledning og informasjon psykisk helse). Konferansen gir guttene ulike foredrag spesielt tilpasset dem og tar opp aktuelle emner som identitet, vennskap, kropp og seksualitet.

Vi ser at presset for å lykkes øker og at en del gutter strever i ungdomstiden. Vårt ønske er at guttekonferansen skal sette søkelys på guttenes identitet og psykiske helse slik at de kan bli tryggere og tørre å være den de er. Vi håper at Guttekonferansen kan bidra til en god psykisk helse og samtidig åpne en vei inn til profesjonell hjelp for dem som trenger det.

Samme kveld arrangeres Temakveld for menn som oppdrar gutter. Vi oppfordrer alle fedre og andre farsfigurer til å møte opp i Asker kulturhus onsdag 12. oktober kl 19.00 (kaffe serveres fra kl 18.30 og Iffy Orbit spiller fra kl 18.45 i vestibylen, 2.etg).

Program Guttekonferansen

08.30 Oppmøte for elevene utenfor kulturhuset
Åpning av konferansen foregår på utescenen foran kulturhuset.

09.00 Kulturelt innslag av Iffy Orbit

09.10 Åpning ved Statsråd Bent Høie og Ordfører Lene Conradi

Elevene blir fordelt på to saler.

Teatersalen:

 • 09.20 Praktiske opplysninger v/Tarje Risbøl
 • 09.30 Foredrag v/utekontakten «Kropp og doping»
 • 10.15 Pause med servering av boller
 • 10.35 Foredrag v/Samuel Massie: «Hold fast»
 • 11.20 Lunch
 • 11.50 Kulturelt innslag i vestibylen
 • 12.10 Tonna Brix deler egne opplevelser gjennom ord og toner
 • 12.40 Foredrag v/Marco Elsafadi: «Venner for livet - om vennskap,
 • samhold og ensomhet
 • 12.55 Pause
 • 13.15 Foredrag med Marco Elsafadi fortsetter
 • 14.00 Slutt

Multisalen:

 • 09.20 Praktiske opplysninger v/David Tailor
 • 09.30 Tonna Brix deler egne opplevelser gjennom ord og toner
 • 10.00 Foredrag v/Marco Elsafadi: «Venner for livet - om vennskap,
 • samhold og ensomhet
 • 10.15 Pause med servering av boller
 • 10.35 Foredrag m/Marco Elsafadi fortsetter
 • 11.20 Lunch
 • 11.50 Kulturelt innslag i vestibylen
 • 12.10 Foredrag v/Samuel Massie: «Hold fast»
 • 12.55 Pause
 • 13.15 Foredrag v/utekontakten «Kropp og doping»
 • 14.00 Slutt

Arrangør: Helsestasjon for gutter, Barne- og Familieenheten, Asker kommune

Program Temakveld for menn som oppdrar gutter

 • 18.30 Enkel servering
 • 18.45 Musikalsk innslag ved Iffy Orbit
 • 19.00 Praktiske opplysninger ved David Taylor
 • 19.05 Cecilie Kolflaath Larsen: «Hva skal til for å lykkes med kommunikasjon?»
 • 20.00 Pause
 • 20.10 Marco Elsafadi: «Fedrenes kraft på godt og vondt»
 • 21.00 Slutt

Om foredragsholderne

   Foredragsholdere

 • Marco Elsafadi er palestiner, født i Libanon. Han har spilt 18 år i eliteserien i basketball og 12 år på landslaget. Han stiftet New Page, og har jobbet med utsatt ungdom i nærmere 20 år. Under idrettsgallaen i 2006 fikk han prisen som «Årets forbilde» og i 2014 vant han «Mesternes mester». Marco har gjennom mange år bidratt på guttekonferansen
 • Samuel Massie (f. 1992) mønstret i 2010 på båten Berserk sammen med Jarle Andhøy. Båten forliste og tre skipskamerater omkom. I 2014 skrev han boka «Hold fast!», som handler om hvordan skoletaperen Samuel gjenvant troen på seg selv og eget liv. Han inspirerer andre med sin historie, og snakker om å ta ansvar for eget liv og læring. Han har vært med i programmet «Jakten på Berserk» og har deltatt i «Skal vi danse».
 • Rapduoen Tonna Brix, som består av Hakan Pandul og Kenneth Holt, jobber for tiden fulltid med kampanjen “Vendepunkt”, som er et voldsforebyggende tiltak mot vold i hjemmet. Begge har sterke historier fra egen oppvekst. Mer info på www.dittvendepunkt.no
 • Aina Michalsen og Maria Ekdal Gomes jobber i Utekontakten i Asker. De har de siste årene registret en endring i ungdoms holdninger til kropp og trening. I 2015 lagde Utekontakten rapporten "Ungdom, Kropp og Doping", - en kartlegging av Asker ungdommens holdninger til trening, kosthold, prestasjonsfremmende midler og doping.
Bilde av gutt