Barn og unge i Asker får 2 000 kroner hver til organiserte fritidsaktiviteter

Asker kommune deltar i et prøveprosjekt i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om en nasjonalt fritidskort-ordning for barn og unge. Neste skoleår får alle barn og unge mellom 6 og 18 år i Asker 1 000 kroner hver i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter.

Glade gutter som spiller fotball.

Målet med det nasjonale fritidskortet er at flere barn og unge skal kunne delta i faste, organiserte aktiviteter. Det å delta i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Asker kommune ble med i pilotprosjektet allerede i fjor, men da med midler til bare en av skolesonene i kommunen. Fra neste skoleår har Asker nå fått innvilget midler som gjør at alle barn og unge i kommunen får 1 000 kroner hver i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter. 

Erfaringer for å utvikle en nasjonal fritidskortordning

-Vi er glade for at fritidskortordningen skal prøves ut i hele Asker kommune fra høsten. Det er et mål for oss å høste ulike erfaringer fra prøveprosjektet, og utvidelsen av forsøket i Asker vil bidra til nyttige erfaringer i arbeidet med å utvikle en nasjonal ordning, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Guro Birkeland.

Asker kommune lanserte for to år siden den nedlastbare aktivitetsappen AiA, som gir oversikt over aktiviteter og rabatter på en rekke enkeltaktiviteter for barn og unge. Fritidskortet og midlene fra Bufdir testes nå ut gjennom denne appen.

Aktivitetskalender og app

- Vi er i full gang med å videreutvikle nåværende AiA-app. Med en ny betalingsløsning kan foresatte betale for barnas organiserte fritidsaktiviteter direkte i appen med midlene fra pilotprosjektet, forklarer prosjektleder Heidi Thoeneie. Selv om det først er neste skoleår pilotprosjektet omfatter alle barn og unge i kommunen, kan alle laste ned appen og få gode rabatter på enkeltaktiviteter.

Om kort tid lanserer Asker kommune en ny aktivitetskalender «Hva skjer i Asker», som gir oversikt over det som skjer av aktiviteter i kommunen, for alle aldre.

- Kalender og app skal sammen bidra til å senke barrierene for barn og unge å delta på aktiviteter, samtidig som kalenderen viser mangfoldet av aktiviteter og opplevelser for alle i kommunen vår, forklarer Thoeneie.

Ine Gerline Blaas er mor til tre barn som er med i dagens pilotordning.

- Organiserte fritidsaktiviteter kan fort bli en kostbar affære for en familie på fem. At vi nå får dekket 1 000 kroner per barn til faste aktiviteter er vi veldig glade for, og for mange familier vil det sikkert være helt avgjørende for barnas deltagelse, sier Blaas.

Familien benytter også rabattene på enkeltaktiviteter i appen, slik som til svømmehallene og trampolineparken.

Viktig for barn og unges utvikling

- Dette er virkelig gledelige nyheter. Barn og unges deltakelse på fritidsaktiviteter bidrar til samhold, læring og fellesskap som er viktig i barn og unges utvikling. Vi er derfor veldig takknemlige for at Asker kommune nå har fått ytterligere midler til dette viktige arbeidet, sier ordfører Lene Conradi.

Asker kommune bygges på FNs bærekraftsmål, og appen er ett av tiltakene i arbeidet med å nå målet om god helse og motvirke utenforskap. I appen kan også kommunens ulike instanser sette inn midler øremerket ulike aktiviteter.

Fornøyd minister

- Jeg er glad for at Asker nå kan rulle ut fritidskortordningen til å gjelde hele kommunen, sier barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. I år setter vi av ytterligere 120 millioner kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning. Det innebærer at det totalt er satt av 180 millioner kroner til prosjektet i 2021 og gjør at vi kan utvide utprøvingen til enda flere kommuner.

Videre er barne-og familieministerens mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet.

- Fritidsaktiviteter er så mye mer enn fotball og korps. Det handler om mestring, vennskap og fellesskap og forebygge utenforskap, avslutter Ropstad.