Webinar om Aspergers syndrom

Asker kommune arrangerte 15. februar 2021 et tematreff om Asperger. Her kan du se opptak av webinaret.