Kurs i barneoppdragelse: "De utrolige årene"

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Deltakere løser oppgave i voksenopplæring på Folkeuniversitetet
Foto: Vibeke Glosli

Når foreldre er usikre i oppdragelsen av sine barn, har barn og foreldre lett for å komme inn i et samspillmønster der det kan bli for mye fokus på det barnet gjør galt. Denne negative trenden ønsker man å snu. Når foreldrene endrer sin atferd overfor barnet, vil barnet som oftest også endre sin.

I foreldregruppene lærer foreldre å bruke enkle, men effektive oppdragelsesprinsipper.

Kurset vektlegger relasjonsbygging med barnet, ros og oppmuntring, grensesetting og behandling av utagering og negativ atferd. Det legges for eksempel stor vekt på å få foreldre og barn til å leke sammen og på at barnet får ros og anerkjennelse når det viser positiv atferd.

De fleste foreldre som har deltatt på kurset uttrykker stor tilfredshet. De opplevde at de fikk konkret hjelp som kunne tas i bruk med en gang sammen med barnet.

Kontakt og påmelding

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med helsesykepleier ved din skole.