Sorggrupper for barn og ungdom

Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 5–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person. Det er ingen begrensning for hvor lenge det er siden tapet eller hva som var årsaken til dødsfallet.

Gruppene er aldersinndelte og vil holdes fortløpende etter behov og tilstrekkelig rekruttering.

Gruppene går over 10 ettermiddager og varer i 1 1/2–2 timer hver gang.

Foreldre og foresatte er velkommen til å delta i en foreldregruppe parallelt med gruppen for sitt eget barn eller ungdom, for å øke forståelsen for hvordan de kan gi støtte til sine barn i deres sorgprosess.

Målsetting med kurset

  • Fremme en sunn sorgprosess
  • Redusere tilleggsbelastninger i sorgen
  • Fremme familiesamspillet
  • Sikre at barn og unges rettigheter blir ivaretatt i barnehage og skole

Tid og sted

Neste sorggruppe starter i august 2023.

Sted: Aktivitetshuset, Idunns vei 3 (inngang A) - se kart nederst på siden.

Kontakt og påmelding

Ta kontakt med Barne- og familietjenesten for informasjon og påmelding.