Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Barnevernstjenesten

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler søknader om adopsjon fra utlandet og stebarnsadopsjon.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner rammer ulike grupper og handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, eller på anne...