Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Barnevernstjenesten

Innganger

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler søknader om adopsjon fra utlandet og stebarnsadopsjon.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.