Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler alle søknader om adopsjon av barn fra utlandet.

Søknader om stebarnsadopsjon sender du til Bufetat.