Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler alle søknader om adopsjon av barn fra utlandet.

Søknader om stebarnsadopsjon sender du til Bufetat.