Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Inngang til barneverntjensten

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00-15.30

Telefon
66 90 97 00
E-post
Besøksadresse
Kirkeveien 206 A
1384 Asker
Vis i kart
Inngang til barneverntjensten

Du kan kontakte barnevernstjenesten når du trenger råd og veiledning, ikke har det bra i familien din, har mistanke om omsorgssvikt eller ønsker å sende inn en bekymringsmelding.

Kontaktinfo til barnevernet og hva barnevernet kan kontaktes om under koronakrisen

I disse spesielle og krevende tider må barneverntjenesten prioritere. Vi har høyt fokus på å ivareta barn og unge som lever i en omsorgssituasjons som er preget av vold og overgrep, eller opplever andre vanskelige situasjoner i hjemmet.

Det er viktig at voksne rundt barnet eller ungdommen sier ifra.

Telefoner 

  • Barneverntjenesten i Asker åpent fra 8.00-15.30, telefon 66 90 97 00
  • Barnevernvakten Asker og Bærum åpent hele døgnet, telefon 67 50 47 70
  • Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Våre kontorer i Røyken og Asker er i utgangspunktet lukket, så ring i forkant og vi avtaler derfra.

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet arbeider for barnets beste. Hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette er nedfelt i Grunnloven.

Hva kan barnevernet hjelpe deg med?

Barnevernet kan blant annet:

  • veilede om foreldrerollen
  • ulike hjelpetiltak 
  • henvise til andre instanser i hjelpeapparatet
  • støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak

Lov om barnevernstjenester i Lovdata