Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kontaktinformasjon til Barnevernstjenesten

Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Inngang til barneverntjensten
Bildet viser hvor vi holder til Asker sentrum. Vi har også kontorer i Katrineåsveien 20 i Røyken.

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00-15.30

Telefon
66 90 97 00
E-post
Besøksadresse
Kirkeveien 206 A, 1384 Asker, og
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Inngang til barneverntjensten
Bildet viser hvor vi holder til Asker sentrum. Vi har også kontorer i Katrineåsveien 20 i Røyken.

Du kan kontakte barnevernstjenesten når du trenger råd og veiledning, ikke har det bra i familien din, har mistanke om omsorgssvikt eller ønsker å sende inn en bekymringsmelding.

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet arbeider for barnets beste. Hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette er nedfelt i Grunnloven.

Hva kan barnevernet hjelpe deg med?

Barnevernet kan blant annet:

  • veilede om foreldrerollen
  • ulike hjelpetiltak 
  • henvise til andre instanser i hjelpeapparatet
  • støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak

Lov om barnevernstjenester i Lovdata