Barnevernet godkjenner besøkshjem og fosterhjem. Målet er å gi barn en en stabil tilværelse.

Besøkshjem

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon.

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. Det er viktig at man har mulighet til å ta et oppdrag for ett til to år, for at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen.

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest.

Ta kontakt med Barneverntjenesten for mer informasjon.

Fosterhjem

Fosterhjem for barn som skal plasseres, godkjennes av Barneverntjenesten. Dette gjelder også fosterhjem som ligger i Asker og som skal ta imot barn plassert fra andre kommuner. Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

For mer informasjon ta kontakt med Barneverntjenesten, eller les mer på Barne- og familieetatens (Bufetat) sider om fosterhjem.