Bråsetveien avlastning i Asker

Kontaktinfo

Telefon
995 11 523
Besøksadresse
Bråsetveien 10
3440 Røyken
Vis i kart
Bråsetveien avlastning i Asker

Bråsetveien er hovedsaklig et avlastningstilbud til barn og unge under 18 år, men også for de over 18 år som ikke har flyttet for seg selv.

Oppholdene i Bråsetveien er preget av og ligner på livet som leves i en familie, med rutiner, måltider, TV-titting og aktiviteter.

Det legges vekt på at barna er med og bestemmer aktiviteter. Aktivitetene gjøres sammen eller alene ut i fra den enkeltes behov, og kan eksempelvis være tog- og biltur, svømming i Røykenbadet, hobbyaktiviteter på huset og brettspill

Barna og ungdommene er i faste grupper og møter stort sett igjen de samme hver gang de er på avlastning. Hver enkelt får en primærkontakt som er kontakten mellom foreldre og barn.

Kontaktperson

Cathrine Kjærstad, Avdelingsleder
E-post: