Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Byr på flere sommeraktiviteter for barn og unge

Utdanningsdirektoratet har gitt tilskudd på 11,7 millioner kroner som skal gå til nye sommeraktiviteter til barn og unge i Asker kommune.

Kort fortalt

Også i sommer vil Asker kommune gi et godt og variert aktivitetstilbud til barn og unge. Tilbudene er et resultatet av en skikkelig koronadugnad!

Utdanningsdirektoratet har gitt tilskudd på 11,7 millioner kroner som skal gå til nye sommeraktiviteter til barn og unge i Asker kommune.

- Skolene i Asker har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengingen og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap.

- Vi er derfor glade for at vi kan legge til rette for at flest mulig barn og unge kan delta på ulike aktiviteter og sosiale arenaer også nå i sommer, sier ordfører Lene Conradi.  

Sommeraktiviteter som gir mestring, læring, utforskning og nye venner

- Mange barn og unge har vært mye alene og trenger å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner.

- Vi håper tilbudet også bidrar til å stimulere til at flere vil delta i varig organiserte fritidsaktiviteter som har en positiv innvirkning på barn og unges fysiske og psykiske helse, sier Morten Håland i Asker kommune - ansvarlig for koordinering av sommeraktivitetene.  

- Vi i Asker kommune inviterer ulike aktører til å søke om tilskudd til gjennomføring av aktiviteter for barn og unge sommeren 2021, fortsetter Håland.

- Vi ønsker å favne flest mulig med et bredt, variert og gratis tilbud gjennom store deler av sommeren», sier Kai Erik Lund, direktør for oppvekst i Asker kommune.

- Vi åpner opp og stiller blant annet idrettshaller, svømmehaller, skoler, bibliotekene og ungdomsklubber til disposisjon for å skape gode, sosiale og aktive møteplasser.

Sammen med våre samarbeidspartnere legger vi til rette for et bredt spekter av faglige, sosiale og kulturelle sommeraktiviteter, slik at flest mulig kan ha noe å glede seg til, fortsetter skolesjefen.

Ungdom kan få arbeidstrening

En av samarbeidspartnerne er Asker idrettsråd, som blant annet utdanner ungdom til aktivitetsledere. Ungdommene skal være ressurser for lokalmiljøet og får mulighet for arbeidstrening gjennom sommeren.

«Hva skjer i Asker» - ny aktivitetskalender

Alle arrangementer vil bli lagt inn i vår nye aktivitetskalender, «Hva skjer i Asker», som lanseres i begynnelsen av mai. I kalenderen kan du finne en oversikt over sommeraktivitetene i ditt nærmiljø.

Noen arrangementer og aktiviteter er gratis eller har flere gratisplasser, mens andre koster noe. Aktivitetene er for ulike aldersgrupper hvor barn og unge i Asker kan delta og få fine opplevelser sammen. 

Alle kan melde seg på, men av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser per aktivitet.