Dersom barnet ditt har en diagnose som medfører en funksjonsnedsettelse kan du/dere som foreldre ta kontakt med en familiekonsulent.

Ved behov kan en familiekonsulent følge familien frem til barnet er 18 år og bistå med å gi:

  • bistand i det koordinerende arbeidet rundt barnet og familien gjennom ansvarsgrupper og utarbeiding av Individuell Plan (IP)
  • råd og veiledning om rettigheter og aktuelle hjelpetiltak
  • samtaler om familiens behov og/eller samtaler for støtte til å kunne håndtere egen situasjon 

Familiekonsulentene har god kjennskap til kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud og kan bistå i det tverrfaglige arbeidet hvis barnet ditt får hjelp fra flere tjenester.

Ta kontakt med Familiekonsulentene i Barne- og familieenheten.

For offentlige instanser

Henvisningsskjema familiekonsulenter for offentlige instanser