Dersom barnet ditt har en diagnose som medfører en funksjonsnedsettelse kan du/dere som foreldre ta kontakt med en familiekonsulent.

Familiekonsulentene støtter familier til barn og unge fra 0 til 18 år med nedsatt funksjonsevne. Vi informerer om rettigheter, og gir råd og veiledning knyttet til familiens situasjon og deres behov.

Vi tilbyr samtaler for bearbeiding og mestring knyttet til de utfordringene familiene opplever. Vi bidrar også i arbeidet med å samordne og koordinere det tverrfaglige samarbeidet rundt barna.

Ta kontakt med familiekonsulentene i Barne- og familieenheten.

For offentlige instanser

Henvendelsesskjema til familiekonsulenter