Kurs og gruppetilbud for barn og foreldre som på ulike måter sliter i hverdagen.

Bli fysisk aktiv sammen med andre barn og unge

Friskliv for barn og unge er et helthetlig livsstilstilbud til familier med barn eller ungdom i Asker kommune, som har behov for endring av levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er for barn og unge som går i 1. til 10. trinn, og er gratis.

Gruppetilbud for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne

Å være søster eller bror til et barn med funksjonsnedsettelse kan gi både positive og negative erfaringer. Søsken kan ha behov for å vite mere, det kan være misforståelser, og barnet kan gå med følelser som det kan være vanskelig å håndtere alene.

Støttegruppe til barn og ungdom "Du er ikke den eneste"

Støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Gruppen er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune og Vestre Viken HF. Alle som er i - eller kjenner barn og unge i - denne målgruppen oppfordres til å melde seg på.

Kurs i "De utrolige årene" (DUÅ)

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Foreldreforberedende kurs

Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.