Kurs og gruppetilbud for foreldre og barn

Kurs og gruppetilbud for barn og foreldre som på ulike måter sliter i hverdagen.

Kurs for tenåringsforeldre

Er du bekymret for din ungdoms utforskning når det gjelder alkohol eller andre rusmidler? Barne- og familietjenesten inviterer til foreldregrupper...

Fysisk aktiv barn og unge

Er du mellom 6 og 16 år og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre barn og unge? Da kan dette tilbudet være noe for deg.

Du er ikke den eneste

Dette er støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune o...

De utrolige årene

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende...

Foreldreforberedende kurs

Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.