Kurs og gruppetilbud for barn og foreldre som på ulike måter sliter i hverdagen.

Kurs for tenåringsforeldre

Er du bekymret for din ungdoms utforskning når det gjelder alkohol eller andre rusmidler? Barne- og familieenheten inviterer til foreldregrupper for dere som har en tenåring som strever.

Støttegruppe til barn og ungdom "Du er ikke den eneste"

Støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Gruppen er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune og Vestre Viken HF. Alle som er i - eller kjenner barn og unge i - denne målgruppen oppfordres til å melde seg på.

Sorggrupper for barn og ungdom

Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 5–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person.

Kurs i "De utrolige årene" (DUÅ)

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Foreldreforberedende kurs

Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.