Kurs og gruppetilbud for foreldre og barn

Kurs og gruppetilbud for barn og foreldre som på ulike måter sliter i hverdagen.

De utrolige årene

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende...

Du er ikke den eneste

Dette er støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune o...

Foreldreforberedende kurs

Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.

Fysisk aktiv barn og unge

Er du mellom 6 og 16 år og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre barn og unge? Da kan dette tilbudet være noe for deg.

Kurs for førstegangsforeldre

Vi ønsker med dette kurset å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.

Sorggrupper for barn og ungdom

Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 5–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person.