«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for barn med alvorlige atferdsvansker.

Kurset i Asker retter seg også mot foreldre til barn uten store atferdsproblemer, men der foreldre likevel opplever at de strever i samspillet med barnet.

Tid og sted

På dette kurset får foreldrene opplæring og oppfølging to timer per uke i 14 uker. Onsdager på Asker kommunes kunnskapssenter, Drammensveien 915 (Gamle Tomrabygget) klokken 14.00-16.00.

Påmelding

For påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt din lokale helsestasjon eller Barne- og familieenheten.

Kort om kursinnholdet

Når små barn har atferdsvansker, har barn og foreldre lett for å komme inn i et samspillmønster der det blir mye fokus på det barnet gjør som er galt. Når foreldrene endrer sin atferd overfor barnet, vil barnet som oftest også endre sin.

  • I foreldregruppene lærer foreldre å bruke enkle, men effektive oppdragelsesprinsipper
  • Kurset vektlegger  relasjonsbygging med barnet, ros og oppmuntring, grensesetting og behandling av utagering og negativ atferd. 
  • Det legges for eksempel stor vekt på å få foreldre og barn til å leke sammen og på at barnet får ros og anerkjennelse når det viser positiv atferd.

Les mer om "De Utrolige Årene".

Tilbakemeldinger på kurset

De fleste foreldre som har deltatt på DUÅ-kurset uttrykker stor tilfredshet. De opplevde at de fikk konkret hjelp som kunne tas i bruk med en gang sammen med barnet.