«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Tid og sted

Kurs holdes på Kunnskapssenteret, Drammensveien 915 i Asker på enten mandager eller onsdager fra kl.14.00 - 16.00 (ukedag avhenger av barnets alder), og varer i 14 uker.

Kurset er for foreldre som har barn fra 3 til 12 år.

Påmelding

For påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt din lokale helsestasjon, Skolehelsetjenesten / Helsesykepleier på din skole eller Barne- og familieenheten.

Om kurset

Når foreldre er usikre i oppdragelsen av sine barn, har barn og foreldre lett for å komme inn i et samspillmønster der det kan bli for mye fokus på det barnet gjør galt. Denne negative trendens ønsker man å snu. Når foreldrene endrer sin atferd overfor barnet, vil barnet som oftest også endre sin. 

I foreldregruppene lærer foreldre å bruke enkle, men effektive oppdragelsesprinsipper.
Kurset vektlegger relasjonsbygging med barnet, ros og oppmuntring, grensesetting og behandling av utagering og negativ atferd.  Det legges for eksempel stor vekt på å få foreldre og barn til å leke sammen og på at barnet får ros og anerkjennelse når det viser positiv atferd.

Tilbakemeldinger på kurset

De fleste foreldre som har deltatt på DUÅ-kurset uttrykker stor tilfredshet. De opplevde at de fikk konkret hjelp som kunne tas i bruk med en gang sammen med barnet.