Støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Gruppen er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune og Vestre Viken HF. Alle som er i - eller kjenner barn og unge i - denne målgruppen oppfordres til å melde seg på.

Dette er et forebyggende tiltak som blant annet gir barn og unge i alderen 7–17 år visshet om at de ikke er de eneste som er i en situasjon hvor en av foreldrene sliter psykisk eller med rus. Gruppelederne er erfarne fagfolk innen psykisk helse.

Gruppene er aldersdelte, ca. 7–9 år, 10–13 år og 14–17 år, og starter opp etter hvert som de fulltegnes.

Vi gir også tilbud om individuelle og/eller familiesamtaler der gruppetilbud ikke er egnet eller ønskelig.

Grupper i Asker og i Sandvika 

Barnegruppe 10-12 år (5-7 trinn) Askerbasen, Fredtunveien 85.
Ungdomsgruppe 13-15 år (8-10 trinn) Rådhustorget 5, Sandvika.

Tirsdager og onsdager

Barnegrupper møtes onsdager kl. 16.30-18.15 og har totalt 16 samlinger.
Ungdomsgrupper møtes tirsdager kl. 16.30-18.15 og har totalt 14 samlinger.

Påmelding

For nærmere informasjon og påmelding ta direkte kontakt med Barne- og familieenheten.

Mål for tilbudet

  • Få økt kunnskap om psykiske problemer, symptomer, behandling og hvordan de som står nær en person med psykisk sykdom kan påvirkes.
  • Bli kjent med jevnaldrende som har lignende erfaringer og mulighet for å dele tanker, spørsmål og erfaringer.
  • Få økt positiv selvfølelse, samt kjennskap til egne følelser, behov og rettigheter.
  • Finne frem flere strategier for å håndtere vanskelige situasjoner.
  • Øke oppmerksomheten rundt hvem som kan gi støtte, trøst og hjelp i hverdagen.
  • Styrke foreldre - barn relasjonen.