Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Støttegruppe til barn og ungdom - Du er ikke den eneste

Dette er støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune og Vestre Viken HF. Alle som er i - eller kjenner barn og unge i - denne målgruppen oppfordres til å melde seg på.

Støttegruppene er et forebyggende tiltak som blant annet gir barn og unge i alderen 7–17 år visshet om at de ikke er de eneste som er i en situasjon hvor en av foreldrene sliter psykisk eller med rus. Gruppelederne er erfarne fagfolk innen psykisk helse.

Gruppene er aldersdelte, ca. 7–9 år, 10–13 år og 14–17 år, og starter opp etter hvert som de fulltegnes.

Vi gir også tilbud om individuelle og/eller familiesamtaler der gruppetilbud ikke er egnet eller ønskelig.

Mål for tilbudet

  • Få økt kunnskap om psykiske problemer, symptomer, behandling og hvordan de som står nær en person med psykisk sykdom kan påvirkes.
  • Bli kjent med jevnaldrende som har lignende erfaringer og mulighet for å dele tanker, spørsmål og erfaringer.
  • Få økt positiv selvfølelse, samt kjennskap til egne følelser, behov og rettigheter.
  • Finne frem flere strategier for å håndtere vanskelige situasjoner.
  • Øke oppmerksomheten rundt hvem som kan gi støtte, trøst og hjelp i hverdagen.
  • Styrke foreldre - barn relasjonen.

Kurstidspunkt og påmelding

Ta kontakt med ekspedisjonen hos Barne- og familietjenesten for informasjon om kurstidspunkt og påmelding.