Friskliv for barn og unge er et helthetlig livsstilstilbud til familier med barn eller ungdom i Asker kommune, som har behov for endring av levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er for barn og unge som går i 1. til 10. trinn, og er gratis.

Om tilbudene på ulike alderstrinn

For 1. - 2. klasse

Inntil ett års individuell veiledning av fysisk aktivitet og livsstil, med samtaler 1 gang i måneden. Det er obligatorisk deltakelse på seks tematimer i løpet av året for foresatte.

For 3. – 6. klasse

Et familiebasert tilbud med oppfølging i inntil ett år. Det er obligatorisk deltakelse på én trening i uken for foresatte, i tillegg til seks tematimer i løpet av året.

For 7. – 10. klasse

Et gruppetilbud som strekker seg over ett år, med to treninger i uken for ungdommene. I tillegg er det en tematime i måneden, med fokus på blant annet fysisk aktivitet og kosthold.

Det er obligatorisk deltakelse på seks tematimer i løpet av året for foresatte

Steder og tider

Treninger

  • Friskliv barn (1. – 6. klasse)
    Torsdager kl. 17.30 – 19.00 i gymsalen på Solvang skole
  • Friskliv ungdom (7. – 10. klasse)
    Mandager kl. 16.00 – 17.00 i gymsalen på Asker brannstasjon
    Onsdager kl. 16.00 – 17.00 på Friskvernklinikken (Trekanten kjøpesenter)

Tematimer

Totalt seks tematimer i løpet av året for foresatte på både barne- og ungdomsgruppen.
Ungdommene har en tematime per måned, som finner sted rett etter treningen på mandager.
Fokus på tematimene er kosthold, fysisk aktivitet og trening, grensesetting, livslyst og søvn.

Foresatte (både for barne- og ungdomsgruppen)

Torsdager kl. 17.30 – 19.00 i klasserom på Solvang skole

Ungdommer (7. – 10. klasse)

Mandager kl. 17.00 – 18.00 på Nordre Bondi gård

Hvem kan delta?

Tilbudet er for deg som er bosatt i Asker og har behov for å være fysisk aktiv, men mangler motivasjon til å komme i gang. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen din eller kontakt oss i Aktiv fritid. Deltakere og familie må være motivert for deltakelse.

Kontaktperson for mer informasjon

Thomas Lerhol Warvik, frisklivsveileder