Vær fysisk aktiv sammen med andre barn og unge

Er du mellom 6 og 16 år og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre barn og unge? Da kan dette tilbudet være noe for deg.

Bilde av gutter og jenter som smiler.

Friskliv for barn og unge er et helhetlig livsstils- og aktivitetstilbud til familier med barn eller ungdom i Asker kommune, som har behov for endring av levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er gratis og har en varighet på inntil 1 år.

Målsetting

Målet med tilbudet er å involvere hele familien i endring av levevaner knyttet til utfordringer innen fysisk inaktivitet og overvekt. I tillegg ønsker vi at barn og ungdom skal oppleve glede og mestring ved å være fysisk aktiv.

Barnegruppen (1.–6. klasse)

Barnegruppen er et familiebasert tilbud med oppfølging i inntil 1 år. For foresatte er det obligatorisk deltakelse på én trening i måneden og seks tematimer i løpet av året.

Ungdomsgruppen (7.– 10. klasse)

Ungdomsgruppen er et gruppetilbud som strekker seg over ett år, med to treninger i uken for ungdommene. For foresatte er det obligatorisk deltakelse på én trening i måneden og seks tematimer i løpet av året.

Hvor og når

Treninger

Friskliv barn (1.–6. klasse)

Torsdager kl. 17.30–19.00 i gymsalen på Solvang skole.

Friskliv ungdom (7.–10. klasse)

Mandager kl. 17.00-18.00 i «boksen» på Actic i Lensmannslia, Asker.
Onsdager kl. 17.00-18.00 i Låven på Nordre Bondi gård, Asker.

Tematimer

  • Det er totalt ti tematimer i løpet av året for foresatte på både barne- og ungdomsgruppen. Temaene er blant annet kosthold, fysisk aktivitet og trening, grensesetting, kommunikasjon og søvn.
  • Tematimene foregår på onsdager klokken 18.30-20.00 digitalt eller på Nordre Bondi gård.

Ta kontakt

Har du spørsmål til tilbudet kan du oppsøke helsesykepleier på skolen, eller ta kontakt på telefon 489 47 259 eller på e-post: