Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Vær fysisk aktiv sammen med andre barn og unge

Er du mellom 6 og 16 år og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre barn og unge? Da kan dette tilbudet være noe for deg.

Friskliv for barn og unge er et helhetlig livsstils- og aktivitetstilbud til familier med barn eller ungdom i Asker kommune, som har behov for endring av levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Tilbudet er gratis og har en varighet på inntil 1 år.

Målsetting

Målet med tilbudet er å involvere hele familien i endring av levevaner knyttet til utfordringer innen fysisk inaktivitet og overvekt. I tillegg ønsker vi at barn og ungdom skal oppleve glede og mestring ved å være fysisk aktiv.

Barnegruppen (1.–6. klasse)

Barnegruppen er et familiebasert tilbud med oppfølging i inntil 1 år. Det er obligatorisk deltakelse på én trening i uken for foresatte, i tillegg til seks tematimer i løpet av året.

Ungdomsgruppen (7.– 10. klasse)

Ungdomsgruppen er et gruppetilbud som strekker seg over ét år, med to treninger i uken for ungdommene. I tillegg er det én tematime i måneden, med fokus på blant annet fysisk aktivitet og kosthold.

Det er obligatorisk deltakelse på seks tematimer i løpet av året for foresatte.

Hvor og når

Treninger

Friskliv barn (1.–6. klasse)

Torsdager kl. 17.30–19.00 i gymsalen på Solvang skole.

Friskliv ungdom (7.–10. klasse)

Mandager kl. 16.00–17.00 i gymsalen på Asker brannstasjon.
Onsdager kl. 16.00–17.00 på Friskvernklinikken (Trekanten kjøpesenter).

Tematimer

  • Det er totalt seks tematimer i løpet av året for foresatte på både barne- og ungdomsgruppen.
  • Ungdommene har én tematime per måned, som finner sted rett etter treningen på mandager.
  • Fokus på tematimene er kosthold, fysisk aktivitet og trening, grensesetting, livslyst og søvn.

Foresatte (både for barne- og ungdomsgruppen)

Utvalgte torsdager kl. 17.30–19.00 i klasserom på Solvang skole.

Ungdommer (7.–10.klasse)

Utvalgte mandager kl. 17.00 – 18.00 på Nordre Bondi gård.

Ta kontakt

Har du spørsmål til tilbudet kan du oppsøke helsesykepleier på skolen eller ta kontakt med:

Thomas Lerhol Warvik, frisklivsveileder
Telefon: 489 47 259 / 66 90 92 60
E-post: