Kurs for førstegangsforeldre - Godt samliv

Vi ønsker med dette kurset å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.

Bilda av far og baby

Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det helt sentrale i kurset er å invitere til, og bidra til refleksjon, slik at dere som par selv kan tenke gjennom og snakke om hvordan best takle de nye utfordringene.

Samlivskurset er delt inn i fire deler

  • Den store forandringen:  Fra par til familie
  • Kommunikasjon:  Å holde forbindelsen
  • Krangel og konflikt:  Hvordan håndtere det?
  • Kjærlighetens ABC:  Fornuft og følelser

Kurset er gratis og drives av kommunen i samarbeid med familievernkontoret.

Kurstilbud og påmelding

Kurset er en gang i uken, mandager eller onsdager over 14 uker, og kursdeltakerne møtes fra kl 13.30-15.45.

Begge foreldre må delta på kurset sammen. Enslige forsørgere kan delta på kurset alene.

Det er kursoppstart i slutten av august og januar hvert år.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med helsesykepleier ved skolen.

Skolehelsen kan også nåes på følgende telefonnummer: 457 27 225.

Barne- og familietjenestens mottak kan også kontaktes for informasjon om vårt kurstilbud.