Vi ønsker med dette kurset å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.

Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det helt sentrale i kurset er å invitere til, og bidra til refleksjon, slik at dere som par selv kan tenke gjennom og snakke om hvordan best takle de nye utfordringene.

Samlivskurset er delt inn i fire deler

  • Den store forandringen:  Fra par til familie
  • Kommunikasjon:  Å holde forbindelsen
  • Krangel og konflikt:  Hvordan håndtere det?
  • Kjærlighetens ABC:  Fornuft og følelser

Kurset er gratis og drives av kommunen i samarbeid med familievernkontoret.

Påmelding skjer ved den helsestasjonen ditt barn tilhører.