Kurset er dialogbasert og har ulike tema. Det fokuseres på samspill og hvordan foreldre kan støtte barnet/ungdommen i sin utvikling, sette grenser, forebygge og håndtere konflikter og om kulturforskjeller i omsorg og oppdragelse av barn og ungdom.

Våren 2017 starter Asker kommune kurs på følgende språk:

  • Somalisk: mandag 13. mars kl 10.00 - 12.00 på Sentrum helsestasjon.
  • Polsk: mandag 18. januar kl 18.00 - 20.00 på Trollstua barnehage og onsdag 18. januar kl 10 - 12 på Holmen helsestasjon.
  • Engelsk: onsdag 8. mars kl 12.30 - 14.30 på Borgen helsestasjon.

Kurset går over totalt 12 uker og er gratis.

Mer informasjon og påmelding

Helsestasjonene og Mottak ved Barne- og familieenheten har informasjon om kurset på aktuelle språk, og de mottar også påmeldinger.

International Child Development Programme (ICDP) er et gruppetilbud på ulike språk for foreldre med barn i aldersgruppen 0-18 år. Kurset er anerkjent av WHO og Unicef, og brukes i over 30 land. 

Foreldre som har gått på kurset gir svært gode tilbakemeldinger, og synes kurset er veldig viktig for dem.