Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Sorggrupper for barn og ungdom

Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 6–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person.

Sorggruppene er aldersinndelte, gratis og går over 10 ettermiddager med 1,5 – 2 timers varighet. Gruppene holder til i nærheten av Asker sentrum. Det holdes en egen gruppe for foreldrene, parallelt med gruppen for sitt barn, med hensikt å gi økt forståelse for hvordan man som forelder kan støtte barna i deres sorgprosess.

Oppstart i mars

Neste sorggruppe starter i mars 2020, forutsatt at det er tilstrekkelig antall interesserte barn og ungdom.

Sorggruppene er aldersinndelte, gratis og går over 10 ettermiddager med 1,5 – 2 timers varighet. Gruppene holder til i nærheten av Asker sentrum.

Vi holder en egen gruppe for foreldrene, parallelt med gruppen for sitt barn. Hensikten er å gi økt forståelse for hvordan man som forelder kan støtte barna i deres sorgprosess. 

Ønsker du mer informasjon?

Ved ønske om mer informasjon, ta kontakt med Barne- og familietjenesten på telefon 66 90 95 00 / 48 99 55 94.