Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 5–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person.

Det er ingen begrensning for hvor lenge det er siden tapet eller hva som var årsaken til dødsfallet. Gruppene er aldersinndelte og vil holdes fortløpende etter behov og tilstrekkelig rekruttering. 

Tid og sted

Aktivitetshuset, Idunns vei 3, inngang A, 1386 Asker.
Gruppene går over 10 ettermiddager og varer i 1 1/2–2 timer hver gang.

Foreldre og foresatte er velkommen til å delta i en foreldregruppe, parallelt med gruppen for sitt eget barn eller ungdom, for å øke forståelsen for hvordan de kan gi støtte til sine barn i deres sorgprosess.

Neste sorggruppe starter i mars 2019, forutsatt at det er tilstrekkelig med barn og ungdom.

Påmelding

Ta kontakt med Barne- og familieenheten for påmelding.

Målsetting

  • Fremme en sunn sorgprosess.
  • Redusere tilleggsbelastninger i sorgen.
  • Fremme familiesamspillet.
  • Sikre at barn og unges rettigheter blir ivaretatt i barnehage og skole.