Gruppetilbud for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne

Å være søster eller bror til et barn med funksjonsnedsettelse kan gi både positive og negative erfaringer. Søsken kan ha behov for å vite mere, det kan være misforståelser, og barnet kan gå med følelser som det kan være vanskelig å håndtere alene.

Barne- og familietjenesten i Asker kommune ønsker å gi søsken til barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre et gruppetilbud.

I gruppen vil vi være opptatt av å hjelpe foreldre og barn til å snakke bedre sammen om utfordringene i familien. Gruppetilbudet inneholder fem økter, som vil gå over 4 ettermiddager; der vi jobber sammen med barn og foreldre hver for seg og sammen.

Gruppetilbudet vi tilbyr heter SIBS og er utarbeidet av Frambu kompetansesenter.

Gruppetilbudet vil foregå i: Barne- og familietjenestens lokaler i Skysstasjon 11, (3. etasje) ved Asker stasjon.

Kontakt

Er du interessert eller har spørsmål, ta kontakt med familiekonsulent Tone Merete Audestad på telefon 66 90 95 15 / 489 54 929 eller ergoterapeut Inger-Synnøve Johansen på telefon 480 07 947.