EIBI-teamet i Asker tilbyr kurs og workshop til involverte i EIBI-saker.

For ansatte i barnehager og skoler, foreldre, spesialpedagoger og andre.
De som ikke er involvert i EIBI-saker i Asker kommune kan også delta på kurs og workshops, forutsatt at det er ledige plasser.

Dato / Tid: 7. november kl. 8.00 - 13.00

På kurset snakker EIBI-teamet om atferdsanalyse og subsystem, oppsummerende merkelapper, operasjonalisering, mentalisme, operant atferd og konsekvenser, respondent atferd og betinging og avbetinging, "setting events", motivasjonelle system, regelstyrt og kontingensformet atferd.

Kurset er tilpasset til alle involverte i EIBI-saker, men det passer også for ansatte i barnehage, skole, PPT, foreldre og andre som ønsker en innføring i atferdsanalyse.

Dato / tid 12. desember kl. 8.00 - 11.00

 Når vi jobber i saker med utfordrende atferd i ulik grad oppfordrer vi alltid til at vi må registrere hva som faktisk skjer. Dette er både for å få en oversikt over i hvor stor grad er noe en utfordring, når skjer det, med hvem og hva gjør de voksne da. Kun da kan vi sette i gang systematiske tiltak og evaluere effekten av de tiltakene vi setter i gang.

Workshop-en passer for de som vil:

  • ha en innføring i hvordan vi kan registrere
  • være med på praktisk øvelse i å registrere
  • prøve å lage egne registreringsark
  • få veiledning fra EIBI-teamet.

Dato 16. januar kl. 8.00-11.00

Funksjonelle analyser er kjernen i anvendt atferdsanalyse. Å analysere atferd er viktig for å finne ut hvorfor vi gjør det vi gjør. Da ser vi på i hvilke sammenhenger ulik type atferd vil forekomme. Eksempel er å se på hva som skjer i forkant og i etterkant at ulike typer atferd. En setter så inn tiltak som er basert på hva de funksjonelle analysene avdekker.

Denne workshop-en passer for de som ønsker: 

  • en innføring i funksjonelle analyser
  • å være med på praktiske øvelser på registrering i FAK-skjema
  • å få veiledning fra EIBI-teamet.EIBI-teamet anbefaler at hvis en skal få fullt utbytte av å lære om forebygging og håndtering av utfordrende atferd så er det hensiktsmessig å både være med på workshop i Funksjonelle analyser, kurs i Forebygging av utfordrende atferd og kurs i håndtering av utfordrende atferd.

Dato / tid: 13. februar 2020 kl. 8.00 - 12.00

Det finnes en rekke forebyggende tiltak som en kan iverksette når vi skal håndtere utfordrende atferd. Mesteparten av jobben med å redusere utfordrende atferd blir utført på «forebyggingssiden». Kurset går gjennom listen av forebyggende tiltak og gir eksempler på hvert enkelt punkt. Kurset passer for alle som jobber i barnehage, skole, bolig og andre jobber der en ønsker å gi personalet opplæring i forebyggende tiltak.

EIBI-teamet anbefaler at hvis en skal få fullt utbytte av å lære om forebygging og håndtering av utfordrende atferd så er det hensiktsmessig å både være med på workshop i Funksjonelle analyser, kurs i Forebygging av utfordrende atferd og kurs i håndtering av utfordrende atferd.

Dato / tid: 13. mars 2020 kl. 8.00 - 13.00.

Det finnes en rekke tiltak og prosedyrer en kan velge i mellom når en jobber med utfordrende atferd. Det er kjempeviktig at tiltakene står i proposisjon til valg av forebyggende tiltak som må iverksettes parallelt og er baserte på data fra funksjonelle analyser. Kurset passer for alle som jobber i barnehage, skole, bolig og andre jobber der en ønsker å gi personalet opplæring i ulike tiltak og prosedyrer som en kan iverksette.

EIBI-teamet anbefaler at hvis en skal få fullt utbytte av å lære om forebygging og håndtering av utfordrende atferd, er det hensiktsmessig å både være med på workshop i "Funksjonelle analyser", kurs i "Forebygging av utfordrende atferd" og kurs i "Håndtering av utfordrende atferd".

For å få delta på kurs i «Håndtering av utfordrende atferd» forutsettes at du har deltatt på workshop i «Funksjonelle analyser» og «Forebygging av utfordrende atferd».

Påmelding og pris

Foreldre (som har barn med ASD som mottar EIBI av EIBI-teamet i Asker kommune) sender påmelding på e-post.
Andre som ønsker å delta på kurs må sende forespørsel på e-post.

For ansatte i Asker kommune (som er med på EIBI) er det påmelding på Obisoft.

Pris per deltaker: 500 kroner ( for de som ikke bor eller jobber i Asker kommune).

Sted

Alle kurs og workshops holdes i 2. etasje på Kunnskapssenteret i Asker.

Det er en kantine på Kunnskapssenteret der en kan kjøpe enkel mat og drikke.

Det er begrenset med parkeringsplasser på kunnskapssenteret, men Asker kommune leier også parkeringsplasser på Plantasjen vis a vis kunnskapssenteret der det er muligheter for parkering. Parkering er gratis.