Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (EIBI)

EIBI-teamet i Asker tilbyr kurs og workshop til involverte i EIBI-saker.

For ansatte i barnehager og skoler, foreldre, spesialpedagoger og andre.
De som ikke er involvert i EIBI-saker i Asker kommune kan også delta på kurs og workshops, forutsatt at det er ledige plasser.

Kurs: «Håndtering av utfordrende atferd»

Dato / tid: 13. mars 2020 kl. 8.00 - 13.00.

Det finnes en rekke tiltak og prosedyrer en kan velge i mellom når en jobber med utfordrende atferd. Det er kjempeviktig at tiltakene står i proposisjon til valg av forebyggende tiltak som må iverksettes parallelt og er baserte på data fra funksjonelle analyser. Kurset passer for alle som jobber i barnehage, skole, bolig og andre jobber der en ønsker å gi personalet opplæring i ulike tiltak og prosedyrer som en kan iverksette.

EIBI-teamet anbefaler at hvis en skal få fullt utbytte av å lære om forebygging og håndtering av utfordrende atferd, er det hensiktsmessig å både være med på workshop i "Funksjonelle analyser", kurs i "Forebygging av utfordrende atferd" og kurs i "Håndtering av utfordrende atferd".

For å få delta på kurs i «Håndtering av utfordrende atferd» forutsettes at du har deltatt på workshop i «Funksjonelle analyser» og «Forebygging av utfordrende atferd».

Påmelding og pris

Foreldre (som har barn med ASD som mottar EIBI av EIBI-teamet i Asker kommune) sender påmelding på e-post.
Andre som ønsker å delta på kurs må sende forespørsel på e-post.

  • Marita Kvia (EIBI-veileder):
  • Hanne Thorhallsson (EIBI-veileder) Mail:

For ansatte i Asker kommune (som er med på EIBI) er det påmelding på Obisoft.

Pris per deltaker: 500 kroner ( for de som ikke bor eller jobber i Asker kommune).

Sted

Alle kurs og workshops holdes i 2. etasje på Kunnskapssenteret i Asker.

Det er en kantine på Kunnskapssenteret der en kan kjøpe enkel mat og drikke.

Det er begrenset med parkeringsplasser på kunnskapssenteret, men Asker kommune leier også parkeringsplasser på Plantasjen vis a vis kunnskapssenteret der det er muligheter for parkering. Parkering er gratis.