Tuning in to kids

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram over seks ganger, for foreldre med barn i barneskolealder. Programmet er forskningsbasert og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn.

Ønsker du å lære hvordan du:

 • blir bedre til å snakke med barnet ditt?
 • blir bedre til å forstå barnet ditt?
 • hjelper barnet ditt til å håndtere sine egne følelser?
 • forebygger atferdsproblemer hos barnet ditt?
 • hjelper barnet ditt med håndtere konflikter?

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram over seks ganger, for foreldre med barn i barneskolealder. Programmet er forskningsbasert og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn. Det tar for seg hvordan foreldre kan møte barnets vanskelige følelser på en måte som gjør barnet bedre rustet til å forstå og håndtere sine egne følelser.

Forskning viser at programmet har positiv innvirkning på foreldreferdigheter, relasjonen mellom foreldre og barn, samt barnets emosjonelle kompetanse og atferd.

Tuning in to kids viser deg hvordan du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle emosjonell kompetanse. Barn med høyere emosjonell kompetanse:

 • har lettere for å inngå og beholde vennskap
 • konsentrerer seg bedre på skolen
 • håndterer bedre vanskelige følelser som sinne og tristhet

Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver.

Påmelding vinteren 2023

Velg tidspunkt som passer for deg, og meld deg på ved å benytte lenken nedenfor.

 • Mandag 09.01.23 kl. 14.00-16.00 holdes på Slemmestad innbyggertorg x 6 dager + 1 oppfølgingsmøte
 • Tirsdag 10.01.23 kl. 17.30-19.30 holdes på Skysstasjonen i Asker sentrum x 6 kvelder + 1 oppfølgingsmøte
 • Tirsdag 10.01.23 kl. 17.30-19.30 holdes på Sætre innbyggertorg x 6 kvelder + 1 oppfølgingsmøte
 • Mandag 27.02.23 kl. 09.00-11.00 holdes på Slemmestad innbyggertorg x 6 dager + 1 oppfølgingsmøte

Om dere er to foresatte som ønsker kurs må begge melde seg på.

Kurset du melder deg på heter: "Tuning in to kids - foreldreveiledning". Husk å velge dag/ klokkeslett/sted, siden det ligger flere kurs ute.

Melde deg på

Du vil få valg om hvilket kurs du ønsker.

Guide for registrering i Obisoft finner du her. Velg "Steg 3".

Guide til påmelding finner du her.

Ta kontakt med Barne- og familietjenesten for mer informasjon.