Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep.

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003.  

Fylkeskommunen og kommuner ønsker med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp. Asker kommune har tilsluttet seg ordningen, og har dessuten forlenget søknadsfristen med et år til 1. november 2016. 

Ordningen gjelder for personer som:

  • ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980-2003,
  • som opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem e.l.) eller fosterhjem.
  • Selve institusjonen/fosterhjemmet kan godt ha vært utenfor Akershus, men barnevernet i Akershus må ha hatt ansvar for plasseringen.

Har du selv vært barnevernsbarn i det aktuelle tidsrommet? Eller kjenner du noen som du tenker kan ha nytte av denne informasjonen? Da oppfordrer vi deg til å se og dele denne videoen. 

Hvordan kan jeg søke?

Du må bruke søknadsskjema. Det ferdig utfylte skjemaet underskrives og sendes i vanlig post til oppreisningssekretariatet, se adresse nedenfor. På grunn av personvernet skal skjemaet ikke sendes pr. e-post.

Søknadsfrist utsatt 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 9. september 2015 å forlenge søknadsfristen med et år til 1. november 2016.

Behandling og veiledning

Fylkestinget i Akershus har oppnevnt et uavhengig faglig utvalg på tre personer som behandler søknadene. Et felles oppreisningssekretariat tar imot søknadene og forbereder saken for utvalget. Sekretariatet vil også bistå med veiledning og hjelp til dem som søker.

Kontakt:

Oppreisningssekretariatet.
Telefon: 22 05 53 81
Besøksadresse: Schweigaards gate 6 (Galleri Oslo), Oslo
Postadresse: Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Eventuelt kan Hanne Børing i Asker kommune kontaktes for nærmere informasjon.