Føtter Colourbox.com
Colourbox.com

Utekontakten i Asker oppsøker ungdom mellom 13 og 18 år der de er. Du treffer oss i sentrum, på fritidsklubbene, på skolene eller du kan komme innom. Vi tilbyr samtaler om du ønsker det, og vi har taushetsplikt.

Utekontakten er et frivillig tilbud og du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss. Her er det voksne du kan prate med, og vårt mål er at du som ungdom i Asker skal ha det bra. Vi er vant med og liker å snakke med ungdom om ting dere er opptatt av. 

Ring, send SMS eller e-post, eller kom innom oss i Fredtunveien 85 (gult hus bak Asker videregående skole). Vi er her for deg!

Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på telefon 112 eller Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Hva kan vi hjelpe med?

Med oss kan du prate om:

  • ensomhet
  • seksualitet og forelskelse
  • rus
  • kropp og trening
  • familie
  • vold
  • mobbing
  • venner

- eller andre ting du er opptatt av.

Mange opplever ensomhet. Noen opplever også ensomhet når man er sammen med andre, som når man ikke føler seg sett eller forstått av sine omgivelser. Ingen skal behøve å leve med følelsen av ensomhet! Dette kan du gjerne snakke med oss om.

I ungdomsårene er det mange som opplever forelskelse, og man ønsker å utforske sin egen seksualitet. Dette knytter spenning, nysgjerrighet og prøving til seg. Husk at det kun er DU som bestemmer med hvem og når man vil ha sex. Snakk gjerne med oss om det å sette grenser for deg selv og din egen kropp.  Dette er noe vi er vant til, og gjerne snakker med ungdom om!

Videoklipp om samtykke

Vi på Utekontakten har mye kunnskap om rus, og er vant til å snakke med ungdom om dette. Vi tilbyr informasjonssamtaler om cannabis og andre rusmidler. Vi tilbyr hasjavvenningsprogram for ungdom som ønsker å slutte med cannabisbruk. Vi har også mye kunnskap om doping. Kom gjerne og snakk med oss! 

Helsestasjon for ungdom

Mottak, Barne- og familieenheten

Asker Krisesenter

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk senter) 

Ung.no 

Sidetmedord.no.

Rustelefonen

Mot stoff

Antidoping Norge

Mental Helse Ungdom

Psykisk helse

Uteseksjonen, Oslo

Av og til

Skeiv ungdom

Sex og samfunn

Skeiv verden

Om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Røde kors

Hjelpelinjen

Hvis du ønsker hjelp med å slutte røyke eller snuse, og være anonym, kan du ringe Røyketelefonen på telefon 800 400 85 eller laste ned Slutta-appen. På Helsedirektoratets nettside kan du lese ti sluttetips fra ungdom.

Kontakt

Åpningstider

Mandag til onsdag: 08.00 - 21.30
Torsdag: 08.00 -15.30
Fredag, oddetallsuker: 08.00 - 15.30
Fredag, partallsuker: 15.30 - 23.00

Telefon

951 86 151

E-post

utekontakten@asker.kommune.no

Besøksadresse

Fredtunveien 85 (gult hus bak Asker videregående skole)