Askerbasen er en del av Avdeling tiltak i Barne- og familieenheten og er et forebyggende lavterskeltilbud til barn/unge, foreldre og andre som er bekymret for unge i alderen 0 - 23 år.

Hvordan komme i kontakt med oss?

  • Privatpersoner kan ta direkte kontakt, eller kontakte Barne- og familieenhetens mottak. 
  • Offentlige instanser henvender seg til Barne- og familieenheten.

Vi kan tilby

  • Råd, veiledning og støttesamtaler ved små og store utfordringer knyttet til barne- og ungdomstiden. Eksempelvis barnehage-/skoleproblematikk, kommunikasjon i hjemmet, sosiale og/eller psykiske vansker, rusutfordringer og annet.
  • Hjelp til å komme i kontakt med– og samarbeid med andre instanser ved behov.
  • Nettverksmøter.
  • Veiledning til skoler og bistand med ulike miljøtiltak.

Hvem er vi?

Ved Askerbasen arbeider det to spesialpedagoger, familieterapeut, fagkonsulent psykisk helse og rusfaglig konsulent.

Kontakt oss

Du finner oss i Fredtunveien 85, 1383 Asker, i samme hus som Utekontakten. 
(Gult hus rett bak Asker videregående skole).

Kontakt oss direkte på telefon 66 90 97 37 eller via Barne- og familieenheten.