Er du mellom 13 og 24 år, og trenger noen å snakke med?

Er du mellom 13 og 24 år, og trenger en å snakke med, eller er du pårørende og bekymret for en ungdom? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss i Forebyggende ungdomsteam.

Ungdommer med mobiltelefoner

Kort fortalt

Vi er et team med ungdomsveiledere og familieveiledere som jobber for at ungdom i Asker skal ha en trygg ungdomstid.

Vi jobber forebyggende og har et særskilt fokus på rusforebygging.

Dersom du trenger noen å snakke med og ønsker å komme til oss, kan du ta kontakt med en av ungdomsveilederne direkte, vi er her for deg!

Du kan også ta kontakt med en av ungdomsveilederne dersom du er bekymret for en venn. Vi har tett samarbeid med alle skolene i Asker, og alle ungdomsveilederne har sine skoler som de har et tettere samarbeid med.

Du er også velkommen til å ta kontakt med Mottak i Barne- og familietjenesten.

Vil du vite mer om rusmidler?

Vi ungdomsveiledere holder foredrag for alle 10. trinnselever om cannabis og holdninger til rusmidler. Rus er et tema vi kan godt og synes det er veldig spennende å snakke med ungdom om. Hos oss blir du møtt med en åpen og ikke-dømmende holdning. 

Dersom du vil vite mer om rusmidler, anbefaler vi disse nettsidene:

Er du foresatt eller samarbeidspartner?

Foresatte er de viktigste voksne i ungdoms liv, og deres holdninger har stor innvirkning på hva barna tar med seg videre i livet.

Vi samarbeider tett med alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen. Foresatte skal få oppdatert kunnskap om hvordan man kan møte ulike utfordringer rundt ungdomstiden.

Vi tilbyr samtaleoppfølging til ungdom og familier som har behov for hjelp, og da kan dere ta kontakt med oss direkte. Ta kontakt med oss hvis dere har behov for å drøfte en bekymring for en ungdom eller et miljø, eller med ruskontakten på den enkelte skole (hver skole har en egen ruskontakt).

Her kan du se hvordan vi jobber med rusforebyggende oppfølging:

Ta kontakt med oss!

Maria Ekdal Gomes

Ungdomsveileder og teamkoordinator
Mob: 404 38 250
Maria jobber opp mot disse skolene: Risenga, Solvang, Den alternative skolen, Steinerskolen Nord og Asker vgs.

David Taylor

Ungdomsveileder
Mob: 477 90 956
Jobber mot disse skolene: Borgen, Landøya, Torstad og Bleiker vgs.

Marita Therese Slåtta

Ungdomsveileder
Mob: 906 58 507
Marita jobber opp mot disse skolene: Spikkestad, Røyken ungdomsskole, Steinerskolen Sør og Røyken vgs.

Thea Vibe Zandjani

Ungdomsveileder
Mob: 474 53 279
Thea jobber opp mot disse skolene: Sætre og Tofte.

Kristine Myrmel Sibbern

Ungdomsveileder
Mob: 951 86 151
Kristine jobber opp mot disse skolene:Hovedgården, Vollen, Slemmestad, Nesbru vgs og Holmen vgs.

Vi ungdomsveiledere jobber for at ungdom i Asker skal ha en trygg ungdomstid. Vi har samtaler med ungdom om mange ulike temaer, og er et frivillig tilbud til alle ungdommer.

Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen, og har også god oversikt over andre hjelpetilbud.

Foresatte og samarbeidspartnere kan også ta kontakt for å drøfte en bekymring med oss.

Besøk oss gjerne!

  • Fredtunveien 85 i ved Asker sentrum (Maria og David)
  • Katrineåsveien 20 i Røyken (Marita, Thea og Kristine). 
Bilde av Maria Gomes
Maria Gomes
Bilde av David Taylor
David Taylor
Bilde av Kristine Myrmel Sibbern
Kristine Myrmel Sibbern