Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Oppsøkende og miljøbasert arbeid blant barn og unge

Ungdommer med mobiltelefoner

For deg som bor i tidligere Asker

Utekontakten i Asker oppsøker ungdom mellom 13 og 18 (23) år der de er. Du treffer oss i sentrum, på fritidsklubbene, på skolene eller du kan komme innom. Vi tilbyr samtaler, om du ønsker det. Vi har taushetsplikt. Utekontakten er et frivillig tilbud og du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss.

Snakk med oss om hva som helst

Hos Utekontakten er det voksne du kan prate med. Vårt mål er at ungdom i Asker skal ha det bra. Vi er vant med og liker å snakke med ungdom om ting de er opptatt av, som for eksempel:

  • Ensomhet      
  • Seksualitet og forelskelse
  • Rus
  • Kropp og trening                                                       
  • Familie                                                                                  
  • Vold                                                                          
  • Mobbing
  • Venner
  • …eller andre ting

Slik kan du ta kontakt om du bor i tidligere Asker

Ring eller send melding til oss på telefonnummer 951 86 151, send en e-post til eller kom innom kontoret vårt i Fredtunveien 85 (gult hus bak Asker videregående skole).

For deg som bor i tidligere Røyken og Hurum

Barne- og ungdomskontakten er en oppsøkende tjeneste som skal jobbe forebyggende med barn og ungdom mellom 10 og 20 år i det som tidligere var Røyken og Hurum kommuner. Vi er tilstede der hvor barn og ungdom oppholder seg på skole og i fritiden.

Vi oppsøker barn og ungdom i friminutt, fritimer og på ulike fritidsaktiviteter samt på sosiale medier og representerer dermed et lett tilgjengelig lavterskeltilbud hvor barn og ungdom kan få hjelp og støtte så tidlig som mulig. Vi legger til rette for individuelle samtaler og gruppeaktivitet.

Vi i Barne- og ungdomskontakten har et tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunen, for eksempel helsesøstre, psykisk helse, skole og politi. Barn og ungdom skal vite hvem de kan snakke med om vanskelige temaer og hvordan kommunen kan hjelpe dem. Barne- og ungdomskontakten er godt kjent med hvordan andre hjelpeinstanser jobber og kan være behjelpelige med å ta kontakt.

Vi i Barne- og ungdomskontakten har taushetsplikt og opplysningsplikt på lik linje med andre helsetjenester. Det vil si at vi ikke kan gå videre med informasjonen vi får, med mindre det er fare for liv og helse, eller ved et gitt samtykke fra den det gjelder.

Slik kan du ta kontakt om du bor i tidligere Røyken

Ring eller sende melding til oss på telefonnummer 906 58 507, send en e-post til eller kom innom kontoret vårt i Katrineåsveien 20.

Slik kan du ta kontakt om du bor i tidligere Hurum

Ring eller sende melding til oss på telefonnummer 941 38 830, send en e-post til , følg oss på Snapchat «bukhurum» eller kom innom kontoret vårt i Nordre Sætrevei 4.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Dersom du trenger akutt hjelp ringer du politiet på telefonnummer 112 eller alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.