Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Digital post fra Barne- og familietjenesten

All post fra Barne- og familietjenesten vil fra 1. januar bli sendt ut digitalt. Dette gjelder brev fra helsestasjonene, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og familie- og nettverkstjenesten.

Vi bruker SvarUt, og alle brev sendes til Altinn. Dersom du har opprettet Digipost eller eBoks, vil brevene bli sendt til en av disse digitale postkassene.

Forebyggende ungdomsteam

Er du ungdom og trenger en å snakke med, eller er du pårørende og bekymret for en ungdom?

Ungdommer med mobiltelefoner

Da kan kanskje Forebyggende ungdomsteam være noe for deg.

Om teamet

Teamet består av seks ungdomsveiledere som jobber med oppfølging av ungdom, ulike gruppetilbud og foredrag. 

Teamet jobber rus- og kriminalitetsforebyggende i tett samarbeid med SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).   

Forebyggende ungdomsteam tilhører avdeling familie- og nettverkstjenester Sør i Barne- og familietjenesten, og består av de tidligere tjenestene Barne- og ungdomskontakten i Hurum, Barne- og ungdomskontakten i Røyken og Utekontakten i Asker. 

Ta kontakt 

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post om du lurer på noe eller ønsker å drøfte en sak med oss: 

  • 951 86 151
  • Fredtunveien 85 (Asker sentrum) og Katrineåsveien 20 (Røyken)