Alle barn og unge i Asker kan få oppfølging fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom ved psykiske helseplager. 

Veiledning og oppfølging

Barn og unge som strever med engstelse, uro, tristhet, tilbaketrekking fra skolen/venner og liknende kan også få oppfølging/behandling av veiledere i Barne- og familieenheten. Vi har samtaler med barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene.

Ungdommer over 16 år bestemmer selv om de ønsker at foreldrene skal være med i samtaler eller ikke.

Foreldre kan også få samtaler uten barnet/ungdommen for å få råd om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de strever med.

Ta kontakt med mottaket i Barne- og familieenheten

Du kan også snakke med fastlegen din.

Er du over 18 år?

Se egne sider med tilbud til personer over 18 år.