Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temakvelden Lær deg å forstå gutter 0 til 18 år

Gikk du glipp av temakvelden "Lær deg å forstå gutter 0-18 år" den 14. oktober 2020 - eller du vil se det om igjen - kan du se opptak fra foredragene her.

Har du en viktig rolle i unge gutters oppvekst? Opplever du at det er utfordrende å forstå, støtte og veilede gutter i et samfunn som er annerledes enn da du selv vokste opp?

Unge gutter topper mange negative statistikker. De har høyt frafall i skolen og større atferdsproblemer enn jenter. Gutter fortjener å bli trygge, oppleve mestring og tørre å være seg selv.

Tydelige rollemodeller er viktig i gutter sin utvikling av identitet. Temakvelden gir deg kunnskap og forståelse om kulturen dagens gutter vokser opp i. Du får tips og råd til hvordan du kan gi best mulig støtte til guttene på veien.

Temakvelden var spesielt tilpasset fedre, men åpen for alle omsorgspersoner, som oppdrar gutter i alderen 0-18 år i Asker.

Foredragsholdere

Hedvig Montgomery er psykolog, familieterapeut og forfatter. På temakvelden vil Hedvig ta for seg gutter i ulike faser, og snakke om lek, følelser og vennskap. Hun vil også komme med innspill til hvordan vi som voksne kan forstå gutter og støtte dem i de utfordringene de vil møte. Hvordan har gutter det med seg selv og med hverandre, og hvordan vet vi om de har de bra eller dårlig?

Gaute Godager er psykologspesialist og har bakgrunn som dataspillutvikler og er grunnlegger av dataspillfirmaet Funcom. Han har hatt fokus på å hjelpe gutter og unge menn med å regulere skjermbruk og dataspill. Gaute vil snakke om hvordan det er å være gutt og forelder til gutter i skjermens tidsalder. Lenge før barna kan prate, kan de fleste foreldre merke deres dragning mot skjermens liv. Hvordan håndtere dette? Hva er farlig og hva er bra?

Se Gautes presentasjon

Arrangør var Barne- og familietjenesten i Asker kommune (BFT), avdeling Ungdomshelse