Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tidlig intensiv atferdsanalytisk opplæring (EIBI)

Barn i førskolealder som får en autismespekterdiagnose kan få tilbud om EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) frem til ordinær skolestart.

Hva innebærer EIBI 

  • Atferdsanalytisk opplæring
  • Individuelt tilpasset opplæring
  • "Én til én"-trening, trening i små grupper og i naturlige situasjoner
  • EIBI-veiledning til barnehageansatte, spesialpedagog og foreldre
  • Kurs og workshops

Du kan få mer informasjon om EIBI og autismespekterforstyrrelser her på nettsidene til Helsebiblioteket