Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesykepleier, kontaktlærer eller ledelsen ved en skole eller en barnehage og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte. På de videregående skolene bidrar den kommunale helsetjenesten fast på de tverrfaglige møtene på skolen.

Hva er et tverrfaglig samarbeidsmøte?

Et tverrfaglig samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. 

Asker kommune har faste rutiner for et tverrfaglig samarbeid mellom:

  • foreldre/ foresatte
  • barnehage/ skole
  • helsetjeneste
  • barneverntjeneste og
  • PP- tjeneste.

Dette tverrfaglige samarbeidssystemet, forkortet til TFS, er for barn og unge fra 0-16 år og deres familier hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning om et barn.

Samarbeidsmodellen er forankret i kommunens planer og skal være:

  • et samarbeidssystem for tilrettelegging av veiledning, råd og hjelp til foreldre og ansatte som jobber med barn og unge.
  • forpliktende for alle ansatte som jobber med barn og unge. Foreldre er sentrale samarbeidspartnere.

Hvordan går jeg frem som forelder/foresatt?

Du kan  ta kontakt med en av de faste representantene i TFS hvor du og ditt barn er tilhørende (barnehage/ helsestasjon, barneskole, ungdomsskole). Sammen med denne personen kan du melde ditt behov for et TFS-møte til den som ansvarlig for møtene. 
Du kan også gå direkte til møteansvarlig med ditt ønske om et TFS-møte.

Hvorfor er foreldre/foresatte viktig i TFS-møter?

  • Du er den personen som kjenner barnet/ungdommen best og som står det nærmest.
  • Du vil lettere få kjennskap til de ulike fagfelt ditt barn kan få hjelp fra. Videre kan du eventuelt få informasjon om andre hjelpeinstanser i og utenfor kommunen som kan bistå deg og ditt barn, om ikke hjelpen kan gis i kommunen.
  • Foreldre/foresatte er en viktig ressurs når vi legger planer for gode oppvekstvilkår i Asker kommune.

Skjemaer til bruk før, under og etter møtene