Ledige plasser i barnehagene ved hovedopptaket 2018

Dette er en veiledende oversikt. Etterspørsel og endringer i barnehagenes organisering kan endre fordeling av antall plasser for barn over og under 3 år. Overflytting mellom barnehagene vil også påvirke antall plasser som kan tilbys i den enkelte barnehage.