Hovedopptaket er avsluttet og mange har fått plass i ønskede barnehager.  Vi har fortsatt ledig plass fra august i noen barnehager og i familiebarnehager.

Barnehagebarn

Hvordan søknadene er vurdert

Søknadene er vurdert i forhold til barnehagelovens bestemmelser om rett til plass innen kommunen, og opptakskriterier for de barnehagene det er søkt til.

Samtlige søknader er vurdert av opptaksansvarlig i den/de barnehagen(e) det er søkt til. Prosessen koordineres av kommunens barnehagemyndighet. Der det ikke er mulig å gi tilbud i barnehager prioritert på søknaden, kan det bli gitt tilbud i andre alternativer i området det er søkt til eller innen kommunen.

Der det er søkt om plass med oppstart i november eller senere, vil søknaden bli vurdert for opptak på et senere tidspunkt.

Søknader innkommet etter fristen er vurdert dersom barnehagens kapasitet eller særskilte forhold tilsier det, for eksempel ved alvorlig sykdom i hjemmet og siste år før skolestart.

Dersom det ikke foreligger tilflyttingsadresse i Asker, er behandling av søknaden lagt på vent.

Hva skjer etter hovedopptaket

Erfaringsvis vil det bli endringer som åpner for nye tildelinger i perioden mai til september.

Vi arbeider kontinuerlig for å finne plasser til de som står på søkerlistene og å fylle plasser som blir ledig. Det forekommer at et avslagsbrev og tilbudsbrev krysser hverandre.

Ledige plasser i løpet av høsten/vinteren vil bli besatt fortløpende utfra barnehagens søkerliste og opptakskriterier.

Fortsatt ledige plasser fra august i noen barnehager

Dersom man ønsker å endre på prioriteringer i søknaden, ta kontakt med Servicetorget eller barnehagene.

Det tas forbehold om at listen over ledige plasser endres fortløpende.

Det er også ledige plasser i familiebarnehagene - les mer om ledige plasser der.

Barnehager med plass for barn født 2014 eller tidligere:

 • Bleikerfaret barnehage
 • Borgen barnehage, 4- og 5-åringer
 • Furuly barnehage, 3- eller 4-åringer
 • Føyka barnehage, 3- eller 4-åringer
 • Holmentoppen barnehage – fra 2,5 år
 • Nilsemarka barnehage
 • Risenga barnehage
 • Rudolf Steinerbarnehagen
 • Sem barnehage, 4-åring
 • Torp Høymyr barnehage
 • Vekstbarnehagen, 5-åringer
 • Vepsebolet barnehage
 • Vikingjordet barnehage
 • Vollen kystkulturbarnehage
 • Vollen montessoribarnehage
 • Østenstad menighets barnehage
 • Åby barnehage, 4- eller 5-åring

Barnehager med plass for barn født 2015 og 2016 (før desember):

 • Bleikerfaret barnehage
 • Holmen barnehage
 • Høymyrmarka familiebarnehage
 • Nedre Bleiker Barnehus, barn født 2016
 • L´Eikestua barnehage
 • Landøya barnehage
 • Læringsverkstedet Bjørndalen barnehage
 • Morellveien barnehage
 • Risenga barnehage
 • Rudolf Steinerbarnehagen
 • Stinaløkka kanvasbarnehage
 • Vepsebolet barnehage
 • Vekstbarnehagen
 • Vikingjordet barnehage
 • Vollen familiebarnehage
 • Vollen kystkulturbarnehage
 • Vollen montessoribarnehage
 • Østenstad menighets barnehage