Hovedopptaket er avsluttet og mange har fått plass i ønskede barnehager.  Vi har fortsatt ledig plass fra august i noen barnehager og i familiebarnehager.

Barnehagebarn

Hvordan søknadene er vurdert

Søknadene er vurdert i forhold til barnehagelovens bestemmelser om rett til plass innen kommunen, og opptakskriterier for de barnehagene det er søkt til.

Samtlige søknader er vurdert av opptaksansvarlig i den/de barnehagen(e) det er søkt til. Prosessen koordineres av kommunens barnehagemyndighet. Der det ikke er mulig å gi tilbud i barnehager prioritert på søknaden, vil det bli gitt tilbud i andre alternativer i området det er søkt til eller innen kommunen.

Der det er søkt om plass med oppstart i desember eller senere, vil søknaden bli vurdert for opptak på et senere tidspunkt.

Søknader innkommet etter fristen er vurdert dersom barnehagens kapasitet eller særskilte forhold tilsier det, for eksempel ved alvorlig sykdom i hjemmet og siste år før skolestart.

Dersom det ikke foreligger tilflyttingsadresse i Asker, er behandling av søknaden lagt på vent.

Hva skjer etter hovedopptaket

Erfaringsvis vil det bli endringer som åpner for nye tildelinger i perioden mai til september.

Vi arbeider kontinuerlig for å finne plasser til de som står på søkerlistene og å fylle plasser som blir ledig. 

Ledige plasser i løpet av høsten/vinteren vil bli besatt fortløpende utfra barnehagens søkerliste og opptakskriterier.

Fortsatt ledige plasser fra august i noen barnehager

Dersom man ønsker å endre på prioriteringer i søknaden, ta kontakt med Servicetorget eller barnehagene.

For informasjon om ledige plasser, ta kontakt med rådgiver Mona Wold på telefon 66 76 82 78 eller Servicetorget.