Nye åpningstider for åpen barnehage på Hvalstad, Hvalstadveien 21:

Mandag og onsdag kl. 11 - 14

Velkommen til dere som er hjemme med barn fra 0 - 5 år!

Åpen barnehage er en mulighet for voksne sammen med barna til å treffe andre i et miljø som er spesielt tilrettelagt for barn under ledelse av barnehagelærer.