Dette er en veiledende oversikt. Etterspørsel og endringer i barnehagenes organisering kan endre fordeling av antall plasser for barn over og under 3 år. Overflytting mellom barnehagene vil også påvirke antall plasser som kan tilbys i den enkelte barnehage.

Borgen-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Borgen barnehage 18 7
Borgen Skog barnehage  6 6
Brendsrud barnehage  7 5
Engelsrud barnehage  0 7
Frelsesarméen Trollstua barnehage  9 10
Lilleborgen barnehage  2 11
Snoopy familiebarnehage   1-3
Søndre Borgen barnehage  5 13
Vardåsen barnehage  1 9
Østhellinga barnehage  4 8

Hovedgården-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Barnas Hus Gullhella 2 8
Espira Gullhella barnehage 6 24
Gullhella familiebarnehage   3
Heggedalskogen barnehage 4 10
Kistefossdammen barnehage 0 10
Stinaløkka Kanvasbarnehage 3 8
Vikingjordet barnehage 16 13

Landøya-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Bikuben barnehage  2 9
Holmentoppen barnehage   3
Landøya barnehage   17
Mellom-Nes FUS-barnehage  7 12
Nesbru barnehage  2 6
Nesøya barnehage 8 16
Vendla barnehage 25 27
Vekstbarnehagen  0 3

Risenga-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Bondi barnehage   8
Bleikerfaret barnehage 5 14
Båstadmyra barnehage 1 12
Espira Blakstad barnehage 9 15
Morellveien barnehage 1 14
Nedre Bleiker Barnehus 1 15
Risenga barnehage 1 7
Åby barnehage 1 15

Solvang-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Asker Gård barnehage 0 1
Hanvold Barnegård 0 8
Frydendal barnehage 0 12
Furuly barnehage 4 6 (2 åringer)
Føyka barnehage med avdeling Ånnerudveien 8 19 
L´Eikestua barnehage 5 3
NaKuHel-barnehagen 9  
NaKuHel International Preschool 10  
Sem barnehage 5-6 8
Solgården barnehage 14 16
Ånnerud Barnehus 1 5
Ånnerudtoppen barnehage 2 16

Torstad-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Billingstad barnehage 1 16
Holmen barnehage 0 15
Hval Gård barnehage inntil 6 12
Hval Gård naturavdelingen inntil 10  
Hvalstad barnehage inkludert avdeling Haugtussa  4 12
Læringsverkstedet Billingstad barnehage   20
Læringsverkstedet Bjørndalen barnehage 1 16
Rudolf Steiner-barnehagen 0 10
Solstad barnehage 1 12
Tertitten barnehage  1  7

Vollen-sonen

BarnehageBarn over 3 årBarn under 3 år
Bjerkås barnehage  3 12
Høymyrmarka familiebarnehage   3
Nansentunet barnehage 7 6
Nilsemarka barnehage 0 17
Torp Høymyr barnehage   9
Vepsebolet barnehage 7 6
Vollen familiebarnehage   2-3
Vollen kystkulturbarnehage 17 10
Vollen montessoribarnehage  6 11
Østenstad menighets barnehage  5