Ny makspris for barnehageplass kr 2 910 per måned

Maksprisen for 2018 er 2.910 kroner per måned, og totalt 32.010 kroner per år.

Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr 533 500 kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være 6 % av brutto inntekt.