Ny makspris for barnehageplass kr 2910 pr måned

Maksprisen for 2018 er 2.910 kroner per måned, og totalt 32.010 kroner per år.

Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr. 533.500 kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være 6 % av brutto inntekt.