To nye barnehager med spennende tilbud står klare våren og sommeren 2017, Kistefossdammen og Bleikerfaret barnehager.

Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage under bygging
Kistefossdammen barnehage under bygging

Velkommen til åpen dag med informasjon om denne barnehagen:

Torsdag 2. februar kl 14.00 -16.30  i Vikingjordet barnehage, Åmotåsen 1.

Dere vil få se tegninger av barnehagen, få informasjon om miljøperspektivet i barnehagen og hvordan det vil bli lagt til rette for mest mulig miljøvennlige løsninger. I tillegg får dere informasjon om søknadsprosessen og opptaksrutiner.
Kistefossdammen barnehage vil starte opp i midten av mai. Siden barnehagen ikke er ferdig bygget/innredet  2. februar, så vil det dessverre ikke bli mulighet for omvisning. Informasjonen vil derfor bli gitt i Vikingjordet barnehage som ligger rett ved Kistefossdammen barnehage.

Virksomhetsleder Merete Bjertnes og mellomleder Kari Lohne deltar på møtet.

Les mer om barnehagen på deres hjemmeside.

Bleikerfaret  barnehage

Bleikerfaret barnehage under bygging
Bleikerfaret barnehage under bygging

Barnehagen vil ha 7 avdelinger som inkluderer en egen spesialavdeling tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne. Denne barnehagen erstatter 3 avdelinger i Leikvoll barnehage som legges ned.

I spesialavdelingen er det planlagt å legge til rette for et samarbeid om avlastningstilbud i barnehagelokalene.

Barnehagene er nå valgbare på vårt søknadsskjema for hovedopptaket 2017

Les mer på barnehagens hjemmeside.