To nye barnehager med spennende tilbud står klare våren og sommeren 2017, Kistefossdammen og Bleikerfaret barnehager.

Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage under bygging
Kistefossdammen barnehage under bygging

Kistefossdammen barnehage vil starte opp i midten av mai, og vil bedre kapasiteten i Heggedalsområdet. Den blir organisert under samme virksomhetsledelse som Vikingjordet og Heggedalskogen barnehager.

Les mer om barnehagen på deres hjemmeside.

Bleikerfaret  barnehage

Bleikerfaret barnehage under bygging
Bleikerfaret barnehage under bygging

Barnehagen vil ha 7 avdelinger som inkluderer en egen spesialavdeling tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne. Denne barnehagen erstatter 3 avdelinger i Leikvoll barnehage som legges ned.

I spesialavdelingen er det planlagt å legge til rette for et samarbeid om avlastningstilbud i barnehagelokalene.

Les mer på barnehagens hjemmeside.

Søknad

Les mer om barnehageopptak i Asker.