Askers barnehager holder Åpen dag i forkant av hovedopptaket. Åpen dag i 2019 var tirsdag 5. februar kl. 9.00-16.00.

Foreldre og eventuelt barn kan på Åpen dag besøke barnehager, få informasjon og svar på spørsmål.  Åpen dag arrangeres i barnehagens åpningstid.

Hvis du ønsker å besøke barnehagen utenom denne tiden, må du gjøre avtale på forhånd slik at personale er tilgjengelig for spørsmål.