Askers barnehager holder åpen dag i forkant av hovedopptaket. Dette skjer vanligvis i begynnelsen av februar og blir annonsert på våre nettsider.

Foreldre og eventuelt barn kan på åpen dag besøke barnehager, få informasjon og svar på spørsmål. Åpen dag arrangeres i barnehagens åpningstid.

Hvis du ønsker å besøke barnehagen utenom denne tiden, må du gjøre avtale på forhånd slik at personale er tilgjengelig for spørsmål.