1.februar mellom kl 9 - 16 kan du få svar på spørsmål og se på lokaliteter og uteområder.

Denne dagen er barnehagene forberedt på å ta imot besøk, vise fram barnehagen, svare på spørsmål og gi informasjon.

Dersom du ikke kan denne dagen, må du kontakte barnehagene for avtale.

Barn i barnehage