Fristen er nå ute, og søknadene er til behandling i barnehagene

Det er kommet inn 771 søkere som er født før 1.9.15, 79 søkere født i september og oktober 2015 og 68 søkere yngre enn dette. 62 av søkerne er ikke bosatt i Asker. I tillegg er det i overkant av 300 søknader om overflytting mellom barnehager innen kommunen.

Alle med rett til plass etter dagens bestemmelser vil få et barnehagetilbud innen kommunen. Vi arbeider for å legge til rette for å gi et tilbud til de som er omfattet av forslaget om utvidet rett for barn født i september og oktober forrige år.

Samordningsprosessen med alle barnehagene tar tid, og tilbud om plass blir sendt ut i flere omganger. Noen vil få tilbudsbrev i mars og andre i april og mai. Opptaket kan ta noe lenger tid enn tidligere dersom utvidet rett blir vedtatt av Stortinget underveis i prosessen. De fleste plassene som blir tildelt i hovedopptaket er gjeldende fra august måned.