Søknadsfristen er 1. mars - husk også å fornye søknad fra 2015 dersom du fortsatt venter på plass eller overflytting til annen barnehage.

Plassene som tildeles ved hovedopptaket er ledige fra august når et årskull med barn går over til skolene. Dersom barnehagene får ledig plass tidligere, kan de tilby tidligere oppstart der dette behovet framgår av søknaden.

Søk barnehageplass.

Oversikt ledige plasser

Her finner du en veiledende oversikt over ledige plasser i barnehagene. Det tas forbehold om endringer grunnet overflyttinger og endret organisering av barnegrupper.

Forslag om utvidet rett til å søke plass

Det er foreslått fra regjeringen å utvide retten til plass å gjelde barn født i september og oktober forrige år. De som ønsker barnehageplass i løpet av høsten 2016 bør alle fremme søknad til hovedopptaket. Slik får vi god oversikt over etterspørsel.