Ny makspris er 2730 kr per måned

Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år. Det betales for 11 måneder per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.