Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Bleikerfaret barnehage

Bleikerfaret 14, 1387 ASKER

Telefon: 66712750

5,1

 • 40% barnehagelærer
 • 24% barne- og ungdomsarbeider
 • 32% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 4% annen fagutdanning

5,7 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 85
 • Svarprosent 89%

Ikke oppgitt