Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Borgen barnehage

Vardefaret 38, 1388 BORGEN

Telefon: 66989370

5,1

 • 42% barnehagelærer
 • 24% barne- og ungdomsarbeider
 • 21% annen bakgrunn
 • 6% annen høyere utdanning
 • 8% annen fagutdanning

7 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 3,9
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 35
 • Svarprosent 71%

Ikke oppgitt