Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Heggedalskogen barnehage Heggedalskogen

Heggedalskogen 8, 1389 HEGGEDAL

6,9

 • 50% barnehagelærer
 • 40% barne- og ungdomsarbeider
 • 10% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,9 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,4
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 35
 • Svarprosent 74%

Ikke oppgitt